bruphoto Kulla Kulla
Huvudmeny
G. gallinagoLarrys Graphics

Inledning
Kulla Gunnarstorp, även känt som Allerumsskogen, strax norr om Hittarp/Laröd är ett ganska vidsträckt område med skog, hyggen och åkrar. För några år sedan anlades här en mindre våtmark som dock ännu inte lockat det antal fåglar man nog hoppats. Jag skulle tro att det kommer vad det lider. Ett mycket lovvärt initiativ är det i alla händelser.

Mitt allra första besök i Kulla Gunnarstorp daterar sig ända tillbaka till tidigt 70-tal. Exakt datum kan jag inte fastslå, men den första noteringen är från 15/11 1970. Då såg jag duvhök 1, sparvhök 1 och ormvråk 4. Förmodligen såg jag lite mer än så, men det är i varje fall vad jag noterat. Vill du läsa mer om dessa tidiga besök klickar du på Historik i menyn till höger.

bar
Om sektionen
Det finns mycket att säga och berätta om Kulla Gunnarstorp, och mycket att visa därifrån. I den här sektionen handlar det till största delen om besöken 2005, men jag kommer även fortlöpande att göra uppdateringar. I vilken omfattning detta kommer att ske är dock allt för tidigt att säga.

Du får här, i text och bilder, ta del av mycket av det jag upplevt under mina besök i detta område. Förutom en kortare skildring av själva besöket kan du se en lista över fågelarter jag såg. Till vissa gör jag även en del kommentarer. Du kan även se bilder som jag tog under besöket. Vid några besök tog jag dock inga bilder.

På sidan Biotop ger jag en beskrivning av de olika naturtyperna man kan träffa på här, och vilka större förändringar som ägt rum. Det är en del. Jag har redan nämnt våtmarken som anlagts här. På sidan Fåglar kan du tal del av en redogörelse över de olika fågelarter jag sett här genom åren.
Mycket nöje!

Copyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved